Інформація про структуру власності ПрАТ «КСІБЕКС» станом на 24.04.2019 року

Структура власності приватного акціонерного товариства (ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КСIБЕКС”, ідентифікаційний код 35648356, публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі (далі – Товариство), станом на 24.04.2019 року

Структура власності приватного акціонерного товариства (ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КСIБЕКС”, ідентифікаційний код 35648356, публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі (далі – Товариство), станом на 24.04.2019 року

з/п

Особа, якій прямо або опосередковано належить 100% акцій Товариства

Участь особи в Товаристві, %

Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100% акцій Товариства

Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Шелестовський Вiталiй Григорович, 3136015193

100

0

100Шелестовський Вiталiй Григорович